1 Item

Loop de Bidweg

by Tinie Willems-Peters

Gezien de maatregelen in verband met de verspreiding van het Coronavirus kunnen er geen publieke liturgische vieringen plaatsvinden. Er kan dus ook geen Grote Bidweg gehouden worden. Maar wij kunnen de Bidweg wel alleen lopen, op de bekende eeuwenoude route. Met de Rozenkrans of in stilte. Om op voorspraak van Maria Sterre der Zee te […]