2 Items

Goede Week en Pasen in de Slevrouwe

by Regis de la Haye

Het programma voor de Goede Week en Pasen is als volgt: Zondag 29 maart Palmzondag 9.00 H. Mis 10.00 Latijnse Hoogmis met palmzegening 11.30 H. Mis 17.00 Vespers en Lof met lijdensoverweging door Wout Oosterkamp (zie http://www.sterre-der-zee.nl/lijdensoverweging-door-wout-oosterkamp-op-palmzondag/ ) Maandag 30 maart Maandag in de Goede Week 9.30 H. Mis Dinsdag 31 maart Dinsdag in de […]

Benefiet concert Oost-Oekraïne op 31 maart

by Regis de la Haye

In samenwerking met Artsen Zonder Grenzen Het aanhoudende geweld in Oost-Oekraïne heeft verwoestende gevolgen. Ook na het staakt-het-vuren nemen de noden toe. Om medische hulp te kunnen verlenen en om slachtoffers te kunnen voorzien in hun basisbehoeften vinden er twee benefietconcerten plaats – uitgevoerd door Barbara Haveman, sopraan, Mirouslava Yordanova, mezzosopraan, en het Maastricht Chamber […]