2 Items

Met de Slevrouwe naar Lourdes: een verslag!

by Regis de la Haye

Onlangs heeft het kerkbestuur besloten om in september 2016 weer een bedevaart naar Lourdes te organiseren. September 2014 hebben we samen met een 35-tal parochianen en pastoor Kurris een bedevaart naar Lourdes gemaakt. Iedereen die erbij was, spreekt enthousiast over een mooie reis waar naast alle momenten van gebed en devotie ook nog genoeg tijd […]

Gedenkboek Maastricht 600 jaar Sterre der Zee

by Regis de la Haye

Zondag 14 september is de laatste tentoonstellingsdag van de expositie “Maria vol van Genade” in Centre Céramique. Deze tentoonstelling heeft maar liefst 16.000 bezoekers getrokken. Dan wordt tevens het gedenkboek ’Maastricht, 600 jaar Sterre der Zee ‘gepresenteerd. Dit boek is een uitgave van de Steunstichting Broederschap O.L.Vrouw Sterre der Zee, die hiermee het 600-jarig bestaan […]