Een nieuwe mantel voor de Sterre der Zee

Paasmaandag 21 april heeft onze bisschop mgr. Frans Wiertz tijdens de pontificale Hoogmis de nieuwe mantel voor de Sterre der Zee ingezegend.
Aansluitend aan de Mis werd het Genadebeeld met haar nieuwe mantel meegedragen tijdens een zonovergoten Sacramentsprocessie. Vele duizenden stonden langs de weg om dit alles te mogen aanschouwen.

Voor een foto-reportage kunt u terecht op de website van het Bisdom Roermond:
http://www.bisdom-roermond.nl/album?albumID=24