MARIA TENHEMELOPNEMING

En u, o mijn goddelijke Moeder!
Maria, mijn stralende Ster ...
U was altijd mijn licht
dat mij vanuit de Hemelen beschermde.
Van Uw blinkend wit,
o zachte en stralende ster,
wanneer zal ik er de schittering van zien?
Wanneer mag ik onder uw mantel schuilen
en rust vinden tegen uw hart?

Thérèse van Lisieux (1873-1897),
La Prière.