KEERSEMES IN DE SLEVROUWE

Zaterdag 13 december, 15.00 uur
bij de Mastreechter Geis, Kleine Stokstraat vertrek van de Herdersstoet.
Maria en Jozef gaan samen met herders op zoek naar een slaapplek. Hiervoor bellen zij aan bij verschillende winkeliers in het Stokstraatkwartier. Bij de rondgang staan zij stil bij de kerststallen in de etalages. Daarna vindt aan de achterkant van de kerk de opening van de Kerststal plaats.

Aansluitend vindt in de kerk de Kinderzegen plaats. Alle kindjes die het afgelopen jaar in de Onze Lieve Vrouwekerk gedoopt zijn, worden in deze viering gezegend.

Zaterdag 13 december, 17.00 uur
in de kerk, vertrek van de Legendenstoet, op de route van de Bidweg, met het beeld van de Sterre der Zee. Onderweg worden enkele legendes van de Sterre der Zee voorgedragen.

Weekend van 21/22 december, 14.00-17.00 uur
Levende Kerststal, aan de achterkant van de kerk, aan de Stokstraat.
Ezeltjes en schaapjes vergezellen het Kinneke Jezus, Jozef en Maria en de Drie Koningen bij de kerststal.
Er wordt muziek gemaakt en er worden kerstliederen gezongen.

Zondag 21 december, 17.00 uur
Kerstsamenzang van 1.000 stemmen op het Onze Lieve Vrouweplein, met de Harmonie Kunst door Oefening.

Vrijdag 12 december t/m zondag 5 januari
Kerstkribkes-wandeling door het centrum van Maastricht.

Woensdag 24 december, VIGILIE VAN KERSTMIS
18.30 uur Vigiliemis van Kerstmis voor kinderen en gezinnen
21.30 uur Kerk open
22.00 uur Plechtige Metten van Kerstmis
22.30 uur Kerstsamenzang
23.00 uur Nachtmis, met zang door het Basilicakoor

Donderdag 25 december, KERSTMIS
9.30 uur Herdertjesmis met samenzang
11.00 uur Hoogmis, met zang door het Basilicakoor
17.00 uur Plechtige Vespers van Kerstmis

Vrijdag 26 december, TWEEDE KERSTDAG
9.30 uur H. Mis
11.00 uur Hoogmis, met volkszang
15.00 uur "Kindje wiegen", een ongedwongen en gezellige viering rondom het Kerstkindje, een samenzijn van groot en klein, ouders en grootouders, gezinnen en families.

Woensdag 31 december, OUDJAAR
9.30 uur H. Mis met Te Deum, uit dank voor het voorbije jaar

Donderdag 1 januari 2015, NIEUWJAAR
Hoogfeest van de Moeder Gods
11.00 uur Hoogmis, gevolgd door de Nieuwjaarsreceptie op de pastorie

Zaterdag 3 januari,
17.00 uur vertrek van de Driekoningenstoet.
De Drie Koningen, gezeten op kamelen, voorafgegegaan door muzikanten, herders en schapen, trekken door de straten van de stad, op zoek naar het pasgeboren Kind. Ze brengen geschenken: goud, wierook en mirre.

N.B. Tussen Kerstmis en Nieuwjaar zijn op zon- en feestdagen de missen om 9.30 en 11 uur.