Het nieuwe bidprentje van de Sterre der Zee

Goede God,

ik bid op voorspraak van Maria, Sterre der Zee,
bij wie eeuwenlang mensen rust en vertrouwen hebben gevonden.
Ook ik bid bij haar om troost in mijn verdriet,
om hulp bij mijn zorgen, om gezondheid, zegen en vergeving.
In Maria herken ik een moeder die zorg draagt en liefheeft.
In haar blik zie ik onvoorwaardelijke liefde.
Goede God, geef mij het gevoel dat ik bemind ben en vertrouwen mag hebben in de toekomst.
Maria heeft haar leven in uw hand gelegd.
U hebt haar vastgehouden en haar leven gedragen.
Zo wil ik nu ook mijn leven en alles wat mij bezighoudt aan U geven naar het voorbeeld van Maria.
Ik wil U danken, God,
dat U naar mij omziet en vraag U mij te helpen om te zien naar anderen.
Met mijn gebed spreek ik mijn geloof uit in uw nabijheid en uw steun.
Maria hield dat geloof vast bij alles wat haar leven haar bracht.
Zo blijf ik ook bij mijn vaste overtuiging dat U zegen schenkt over mijn leven en dat van alle mensen die mij lief zijn.
Laat dit beeld van Maria mij daaraan blijven herinneren.

Amen.

Bij gelegenheid van het feest van de Sterre der
Zee, op 10 oktober, heeft het bisdom Roermond
een nieuw bidprentje uitgegeven, met op de achterkant dit gebed.
Het bidprentje is verkrijgbaar in het Acceuil van de basiliek.