Binnenkort in de Slevrouwe:

Actie KERKBALANS 2017

Onlangs werd Maastricht veel beter bereikbaar door de opening van de A2-tunnel, gefinancierd door allerlei overheidsinstanties.
En juist dàt moeten wij als kerk ontberen. Gelukkig zijn er velen die ons in het verleden met hun giften ondersteund hebben. Want alleen met uw hulp kunnen wij de Slevrouwe –samen met al onze vrijwilligers – laten functioneren zoals u dat van ons gewend bent. Wij kunnen ons de Basiliek niet voorstellen zonder haar open karakter als pelgrimskerk, zonder de bedevaartgangers van veraf en dichtbij, zonder haar vele kaarsen en indrukwekkende plechtigheden.
Daarom willen wij ook voor het jaar 2017 weer een beroep op u doen ons niet in de steek te laten. Bovendien worden de mensen, die ons nog nooit steunden of dat enkel in een ver verleden wel eens hebben gedaan, van harte uitgenodigd ons eveneens te helpen.
Immers iedere gift –van klein tot groot – is meer dan welkom!

Laatste nieuws